Ny bestyrelse for 2019

Her er den nye bestyrelse I Gedved IF.

Formand - Anders Vigild
Næstformand - René Dalgaard
Sekretær - Christina Vigild
Kasserer - Karsten Ørbech
Bestyrelsesmedlem - Cecilie Degn
Bestyrelsesmedlem - Jacob Westphal
Bestyrelsesmedlem - Kristian Grønbæk
Bestyrelsesmedlem - Martin Kopp
Suppleant - Ronald Nielsen
Suppleant - Lars Bohlbro

Velkommen til de nye I bestyrelsen (Martin, Ronald og Lars)

Bestyrelsen blev konstitueret den 26. februar 2019, og dermed rettidigt.